• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

قلب منی که هیچ وقت نخواستیشو به یاد بیار

دﻟﻢ

دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ

زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪم،

ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ را

ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻢ،

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺬارم ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ

ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺸﺎن را ﻫﻢ ﻧﺒﯿﻨﻢ

نظرات مطلب

ارسال نظر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic